Виктор Тончев

Снимка: Lina Fessler

Спестяване

Защо трябва да инвестирате?

Искате ли да създадете дългосрочна сигурност за себе си и за семейството си? Или в близко бъдеще Ви предстои проект, като например закупуването на собствен дом? Има различни цели, за които си струва да се инвестират пари. Възползвайте се от безплатната първоначална консултация!

 

Краткосрочно и дългосрочно спестяване

Възползвайте се от нашите умения и услуги. Ценните книжа играят важна роля при натрупването на активи. Не знаете дали искате да инвестирате парите си в краткосрочен или в дългосрочен план? И кой продукт е подходящ за достигането на вашите цели?

Съществуват различни начини за инвестиране. Сред най-популярните са недвижимите имоти, спестовните книжки и договорите за жилищно кредитиране. Все повече хора разчитат и на ценни книжа като акции и фондове, за да натрупат своите активи.

В зависимост от целите, които сте си поставили, са подходящи различни видове инвестиции. Важно е също така да споменем, че рискът е различен при различните форми на инвестиране.

Все още не сте сигурни дали искате да инвестирате парите си в краткосрочен или в дългосрочен план и коя инвестиция е подходяща за Вашите цели? Възползвайте се от нашите услуги, за да получете изчерпателен консултация. Възползвайте се от безплатната първоначална консултация!

 

Нека обсъдим финансовото Ви бъдеще!

Задавате ли си понякога следните въпроси, когато мислите за финансите си?

  • Наистина ли спестяването вече не си заслужава?
  • Сигурна ли е моята пенсия – и ако не, какво да направя?
  • Как мога да осигуря стандарта си на живот в дългосрочен план?

В рамките на безплатна консултация ще разберете как най-добре да структурирате личното си пенсионно осигуряване и инвестиции. Ще Ви покажем как да получите повече от парите си въпреки ниските лихвени проценти!