fbpx

Полезни съвети при взимане на ипотечен кредит

Полезни съвети при взимане на ипотечен кредит

Finanztips 640

Как да се подготвим ако ни предстои взимане на кредит, за закупуване на недвижим имот или стореж на такъв?

Едно от най-важните неща, това са доходите!

Доходие трябва да са достатъчни, за нормален стандарт на живот (който в Австрия е строго определен – Pfändungstabelle) плюс евентуалната бъдеща вноска на кредита (която е калкулирана с известен буфер в нея (риск) или най-често с 4% лихва).

Така наречената Платежоспособност!

За доходите, най-добре е да сте постоянно назначени на работа на безсрочен трудов договор и да имате минимум 3 пълни работни месеца. Ако пробният период във фирмата Ви е по-дълъг, напреимер 6 месеца, трябва да сте го преминали.

Много важно при видът назначение е да получавате заплатата си като основна такава, а не във вид на надбавки или пари за храна, вредни или допълнителен труд и естествено по банков път.

Съвет: Ако имате допълнителни доходи (например от Наеми в България), започнете поне една година по-рано да получавате нема на австрийска банкова сметка и то в евро.

Банките гледат на допълнителните доходи, като на нещо непостоянно и за това не взимат на 100% предвид размерът им при техните калкулации.

Съвет: Ако имате уреди на изплащане или няколко потребителски кредита, опитайте се да ги погасите 3 месеца преди кандидатсването за ипотечен кредит (това е периодът, в който в регистъра се изтрива тази информация).

Собственото участие също е основна част от общите критерии за решението, за отпускане на кредит и определянето на по-добри условия по него.

На практика, банките финансират и до 100% от стойността на недвижимият обект, но допълнителните разходи по придобиването, прехвърлянето, финансирането и данъците са между 9 и 13% от покупната цена. Тази сума е необходимо да бъде поета от вас, като евентуално по-голямо самоучастие, би подобрило вашите шансове и условия по кредита.

Пенсионна възраст:

Често, за да бъде намалена вноската по кредита или да може да се влезне в критериите за отпускане на ипотечният кредит, е необходимо да се удължи периода на изплащане.

Това води понякога и до навлизане на периода за изплащане и в пенсионна възраст. В такъв случай, трябва да може да аргументирате, как ще си плащате вноската, когато доходите Ви са по-малки и няма да работите активно.

Съвет: Вземете си извлечение от пенсионното, което показва колко би била бъдещата Ви пенсия. Евентуално извлечение от частно допълнително пенсионно осигуряване, което да показва колко пари ще имате събрани с навлизането Ви в пенсионна възраст. Или нотариален акт от недвижим имот, който може да се отдава под наем и очаквате да имате допълнителни доходи.

Обект:

Във връзка с обекта, който искате да закупите ,е много важно, дали е за собствено ползване или за отдаване под наем! Това играе роля дори и при изборът на банкова институция, която да финансира обекта. Някои банкови институции финансират само недвижими имоти за собсвено ползване.

В случай, че искате да купите обект, който после да отдавате под наем, най-добре е да се консултирате с експерт или счетоводител. Разлики има и в покупната цена (с ДДС или без), какви са отчисленията на стойността(за колко години). Много важно е също дали сградата е субсидирана от общината или дали е старо строителство. Това може да наложи ограничения в наема, който искате да получавате и да промени коренно вашите изчисления и инвестция.

Най-употребяваната форма на ипотечен кредит е Анюитетен кредит, което означава, че вноската остава една и съща през целият период, а съотношението между лихвите и главницата се променя през периода. Има възможност да се вземе кредит, за който през периода се плащат само лихвите и таксите и в определен момент се дължи и главницата. Когато взимате ипотечен кредит, пресметнете добре от кога ще имате възможност да го изплащате и преговаряйте за отложено плащане на вноските.

На практика това е периодът до който човек се нанася в жилището или свършва с някакви ремонтни дейности. Отложеното плащане най-често се използва, когато ще се строи къща.

Изповядване на сделката

Тук Ви препоръчвам задължително да ползвате услугите на доверено лице (Treuhändler), което може да бъде нотариус или адвокат. Това би Ви спестило евентуални измами и проверка за тежести към имота. Както и за финансирането, услуги на държавно лицензиран Финансов консултант, за да може да сте сигурни, че защитава вашите интереси и преговарянето на по-добри условия, с повече банкови институции.

Viktor Tonchev

Viktor Tonchev ist gewerblicher Vermögensberater und Berater in Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschussmitglied FG-Finanzdienstleister WKW mit einem Büro in Wien: Wipplingerstrasse 20/18, 1010 Wien Tel.: +43 676 733 53 92, Mail: office@tonchev-partner.at

Leave a Reply

Copyright 2021 © Tonchev & Partner | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Design NEL Media